Privacy beleid Privacy beleid

Rojales.nl respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Rojales.nl committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil Rojales.nl duidelijkheid scheppen in hetgeen Rojales.nl met uw persoonlijke gegevens doet.


Als u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met:

Rojales.nl
Avd de Constitucion s/n
03179 Formentera del Segura
info@rojales.nl


Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons en door de met ons samenwerkende partijen, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De website van Rojales.nl wordt beheerd door Grupo Soltura S.L..

Persoonlijke gegevens

U kunt de Rojales.nl website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Ook kunnen wij uw gegevens met uw toestemming doorgeven aan een van de met ons samenwerkende makelaars. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Rojales.nl uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Rojales.nl op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Rojales.nl.

Rojales.nl zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan de met ons samenwerkende makelaars die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren.

Bezoekergegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekergegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Rojales.nl website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Inzage, correctie of een wijziging in persoonlijke gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en een eventuele correctie doorvoeren of indien gewenst uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.

Elektronische nieuwsbrieven

U heeft op de Rojales.nl website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail of per post de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Prijsvragen en acties

Als u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten.

Hyperlinks

De website van Rojales.nl bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Rojales.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Rojales.nl: www.rojales.nl